0
0

پاسخ : تهيه ماشين‌آلات کشاورزي همراه با راننده و خدمه براي فعاليت‌هايي در جهت کاشت يک محصول، تسريع رشد و حفاظت آن در مقابل امراض و حشرات مشمول کد 014 بخشنامه با عنوان ”فعاليت‌هاي خدماتي کشاورزي و دامپروري، به جز فعاليت‌هاي دامپزشکي مانند آبياري، خرمن کوبي و جمع‌آوري محصول“ بوده و در بخش کشاورزي طبقه‌بندي مي‌شود. اما کرايه ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به کشاورزي، بدون اپراتور مشمول کد 712 بخشنامه با عنوان ”کرايه ساير ماشين‌آلات و تجهيزات“ بوده و در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌شود

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا