0
0

پاسخ : چنانچه حساب مذکور تا زمان سررسيد مفتوح باشد نرخ سود اعمال شده در خصوص آن، نرخ زمان افتتاح حساب و برحسب قرارداد منعقده با مشتري خواهد بود. بنابراين بديهي است چنانچه سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يا کوتاه‌مدت ويژه مذکور نيز زودتر از موعد سررسيد مسدود گردد نرخ آن بايستي تابع نرخ زمان افتتاح حساب باشد که جرايم مربوطه نيز در آن ملحوظ شده باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا