0
0

پاسخ : نرخ سود تسيلات، در صورت تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي همچون ساير عقود غيرمشارکتي خواهد بود که در قالب بسته‌هاي سياست‌هاي پول، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور براي دوره‌هاي مختلف توسط بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ مي‌گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا