0
0

پاسخ : در جدول ذيل به ترتيب سال مشخص شده است:

سال

کوتاه‌مدت

(3 ماهه)

کوتاه‌مدت ويژه

(6 ماهه)

سال

کوتاه‌مدت

(3 ماهه)

کوتاه‌مدت ويژه

(6 ماهه)

62

7

74

8

10

63

2/7

75

8

10

64

6

76

8

10

65

6

77

8

10

66

6

78

8

10

67

6

79

8

10

68

6

80

7

9

69

5/6

81

7

9

70

5/6

82

7

9

71

5/7

83

7

9

72

8

84

7

9

73

8

85

7

16-7

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا