0
0

پاسخ : اين نرخ براي سال 83 (21 و 18 و 15) درصد مي‌باشد که نرخ 15 درصد براي استفاده کنندگان از تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن، 18 درصد به منظور استفاده از تسهيلات مسکن بدون‌ سپرده‌گذاري و 21 درصد مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. در سال 84 نرخ‌هاي فوق به 15 درصد و 16 درصد تغيير يافت که نرخ 15 درصد جهت بخش مسکن در قالب الگوي مسکن و 16 درصد براي خارج از الگوي مسکن در نظر گرفته شد. نرخ سود وام مسکن در سال 85، 14 درصد اعلام شده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا