0
0

پاسخ: نرخی است که روزانه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا