0
0

پاسخ : با توجه به مفاد بند 2 بخشنامه شماره مب/163 مورخ 18/2/1381 چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهيلات اعتباري در بخش صادرات در سررسيد تسهيلات، مدارک لازم مبني بر صدور کالا يا خدمات موضوع تسهيلات را به بانک ارايه ننمايد، بانکها اين گونه تسهلات را با نرخ سود معادل 3 درصد بالاتر از حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني تسويه نمايند. لذا چنانچه آن شرکت، مدارک مزبور را در سررسيد تسهيلات ارايه ننموده باشد، مطابق بند 2 بخشنامه فوق‌الذکر، نرخ سود مورد اعمال جهت تسويه تسهيلات اعطايي به آن شرکت، معادل حداقل نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني به علاوه 3 درصد مي‌باشد و در صورتي که مدارک ياد شده را در سررسيد ارايه نموده است، مطابق با بند 4 بخشنامه موصوف نرخ تسويه تسهيلات مذکور، نرخ بخش صادرات مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا