0
0

پاسخ : بر اساس مفاد مواد (12) و (13) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي موضوع تصويب‌نامه 153965/ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران (موضوع بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388) انجام مي‌پذيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا