0
0

پاسخ : وفق ضوابط سياستي و نظارتي شبکه بانکي در سال 1388 و دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مصوب جلسه مورخ 20/5/1388 شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل تاسيس فعاليت بانکهاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوب جلسه مورخ 26/12/1386 هيأت وزيران حداکثر نرخ کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه اعطا شده از سوي بانکها، موسسات اعتباري غيربانکي، صندوق‌ها و بانکهاي قرض‌الحسنه چهار درصد مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا