0
0

پاسخ : به موجب ماده 20 دستورالعمل اجرايي ناظر بر تاسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران، مصوب يکهزار و دويست و پنجمين جلسه مورخ 6/5/1394 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 127428/94 مورخ 8/5/1394 واحد بانکي برون مرزي موظف است معادل پنج درصد سپرده هاي دريافتي را به نوع ارزي که بانک مرکزي تعيين مي کند، به عنوان سپرده قانوني نزد آن بانک توديع نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا