0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، به جز ” آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها ” که در آن به انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي اشاره گرديده است، اين بانک مقررات ديگري در‌خصوص اخذ وثايق توسط بانک‌ها تصويب و ابلاغ ننموده و لذا تعيين وثايق در ساير موارد به‌عهده خود بانک‌ها مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا