0
0

پاسخ : در خصوص کيفيت وثايق مورد درخواست بانک؛ به استناد ماده 6 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي‌باشد. بر اين اساس، موضوع تعيين وثايق و کم و کيف آن در اختيار بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌باشد و اصولاً راهبرد بانک مرکزي در خصوص مقوله وثايق، از آن حيث که نافي استقلال و مسئوليت‌پذيري بانک‌ها است، مداخله حداقلي مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا