0
0

پاسخ : بانک: شرکت سهامي عام يا خاص با سهام با نام که با رعايت مقررات موضوعه تحت عنوان ”بانک“ در واحد ثبتي هريک از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده است. بانک‌ها با کسب مجوزهاي لازم قادر به انجام کليه عمليات و خدمات بانکي در مناطق آزاد خواهند بود.

موسسه اعتباري: شرکت سهامي عام يا خاص با سهام با نام که با رعايت مقررات موضوعه تحت عنوان ”موسسه اعتباري“ در واحد ثبتي هريک از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده است. موسسات اعتباري با کسب مجوزهاي لازم قادر به انجام کليه عمليات و خدمات بانکي در مناطق آزاد خواهند بود ليکن مجاز به افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري و يا حساب‌هاي ديگر، به ريال و ارز،‌ که برداشت از آن‌ها با چک امکان‌پذير است نمي‌باشند.

شعبه: واحدي از يک بانک يا موسسه اعتباري فعال در منطقه آزاد يا خارج از آن که طبق اساسنامه بانک يا موسسه اعتباري اصلي و در چارچوب قوانين و مقررات منطقه آزاد به عمليات مجاز بانکي مبادرت مي‌ورزد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا