0
0

پاسخ : نرخ سود اصولاً بر مبناي بخش اقتصادي (و به نوع عقد) تعيين و اعلام مي‌گردد که اين نرخ به تفکيک بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي سال‌هاي ياد شده به شرح جدول زير است.

سال/بخش اقتصادي

صنعت و معدن

مسکن و ساختمان

کشاورزي

بازرگاني و خدمات

صادرات

1382

16

15، 18 و 21*

13.5

حداقل 21

16[1]

1383

15

15، 18 و 21*

13.5

حداقل 21

14

همچنين براي سال 1382، نرخ‌هاي مذکور از تاريخ 29/3/1382 و براي سال 1383 از تاريخ 9/3/1383 در اسرع وقت لازم‌الاجرا بوده است.

* مسکن بدون سپرده‌گذاري 18 درصد، صندوق پس‌انداز مسکن 15 درصد، ساختمان 21 درصد.

[1] در تاريخ 14/5/1382 نرخ سود تسهيلات موصوف به 15 درصد کاهش يافت

* مسکن بدون سپرده‌گذاري 18 درصد، صندوق پس‌انداز مسکن 15 درصد، ساختمان 21 درصد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا