0
0

پاسخ : در نظام بانکی به دارندگان اوراق مشاركت، سودعلي الحساب پرداخت مي‌شود. سود پرداختي در واقع سود حاصل از مشاركت در طرحی است كه اوراق مشاركت به خاطر آن منتشر شده است. با وجود تشتت آرا در ماهيت سود اوراق مشاركت، همه محققان در حوزه اقتصاد اسلامي بر اين عقيده پاي مي‌فشارند كه سود علي الحساب غيرقطعي است و در واقع اگر در پايان پروژه معلوم شود كه اين سود كمتر از سود تحقق يافته بوده است و يا اساساً طرح مزبور با زيان رو به رو شود، دارنده بايد مابه التفاوت را بازگرداند. این در حالی است كه به دليل تضمين شدن پرداخت سود علی الحساب اين امر دستكم از لحاظ عملي امكان نيست. به همين دليل است كه برخي در مشروعیت سود تضمین شده ترديد كرده‌اند و آن را شعبه‌‌اي از ربا دانسته‌اند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا