0
0

پاسخ : مقررات موضوعه در اين خصوص از جمله بند (الف) ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه که در زمره مقررات بالادستي محسوب مي شود. در راستاي پاسداشت سنت قرض الحسنه است. لذا موسسات اعتباري موظف گرديدند تا منابع حاصل از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز خود را ساماندهي نمايند. همچنين افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري و يا افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت حسب نيازهاي جامعه صورت مي گيرد. و گسترش آن جزء ضرورت هاي نظام بانکي و ارتباطي با استفاده بيش از حد منابع قرض الحسنه پس انداز بانکها در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا