0
0

متن کامل سوال:

١- چنانچه بانك يا موسسه مالى بدون توجه به طرح توجيهى متقاضى و سرمايه مورد نياز طرح قراردادى مشاركتى را منعقد نمايد و كمتر از ميزان مورد نياز پروژه ( تامين مالى ناقص ) انجام دهد وبه همين دليل موضوع مشاركت به سرانجام نرسد بلكه متقاضى معسر گردد بانك ميتواند از وى سود و جريمه تاخير يا وجه التزام دريافت كند ؟ ٢- آيا بانك مجاز است با متقاضى كه به دليل تامين مالى ناقص از سوى بانك معسر غير مقصر است قرارداد صورى مشاركت جديدى منعقد كند و از منابع خود بدهى شامل اصل سود و جريمه را تسويه كند و با اين عمل بر بدهى مشترى اضافه كند ؟ 

پاسخ : بانک به اندازه میزان تسهیلات اعطایی در طرح مدنظر شریک است و مابقی سرمایه به عهده مشتری است. بانک مطابق با مقررات و مفاد قرارداد، قادر به دریافت جریمه تاخیر، تسویه قرارداد و انعقاد قرارداد جدید است. از لحاظ قواعد بانکداری اسلامی، اتمام پروژه مشارکت، منوط به تسویه و تقسیم سود و زیان بین شرکا است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا