0
0

پاسخ : وفق ماده (2) قانون صدور چک و ماده  (193) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، تسليم عين چک برگشتي و گواهينامه عدم پرداخت شرط صدور اجرائيه بوده و به استناد ماده (193) آيين‌نامه مذکور، استرداد لاشه چک صرفاً با اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرايي ممکن مي‌باشد. هم‌چنين از آنجايي‌که اصل چک‌هايي که نسبت به آن‌ها عمليات اجرايي صورت پذيرفته است نزد مرجع ثبتي ضبط مي‌گردد، وضعيت نهايي چک‌هاي مذکور مشابه مواردي است که وجه چک پس از برگشت پرداخت مي‌گردد. هم‌چنين در مواردي که علي‌رغم وصول نامه مرجع ثبتي مبني ‌بر انجام عمليات اجرايي اصل چک مجدداً به بانک ارائه گردد. بديهي است در حالات و فروض فوق، به لحاظ ترافعي بودن موضوع و امکان اثبات هرگونه ادعا يا خلاف آن در فرايند دادرسي، حق اقامه دعوي و پيگيري موضوع در مراجع صالح در جهت احقاق حق براي کليه طرفين و ذينفعان محفوظ مي‌باشد.‏

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا