0
0

پاسخ : در مورد سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدتي که بعد از شش ماه و قبل از يکسال مسدود مي‌گردد، نحوه محاسبه سود مانند بدين ترتيب – در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدتي که بعد از تاريخ 1/7/1381 افتتاح شده باشند، در صورت انسداد قبل از انقضاي قرارداد سود پرداختي با توجه به بندهاي الف، ب، ج و د ماده (4) بخشنامه نب/1234 مورخ 14/4/1369 و براساس تعداد کل روزهاي سپرده‌گذاري (روزهاي افتتاح و انسداد مشمول محاسبه نميگردند) محاسبه و پرداخت مي‌گردد. – بوده و نرخ سود مربوطه برابر با نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ويژه منهاي نيم درصد مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا