0
0

پاسخ : حسابهاي سپرده بلندمدتي که قبل از تاريخ 1/7/1381 افتتاح گرديده و قبل از سررسيد مسدود باشند، مشمول مفاد بخشنامه فوق‌الذکر نبوده و نحوه محاسبه سود چنين سپرده‌هايي مطابق با روال سابق و ساير بخشنامه‌هاي قبلي در اين زمينه مي‌باشد. اما در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدتي که از اول مهر 1381 به بعد افتتاح شده باشند، در صورت انسداد قبل از سررسيد به کل روزهاي سپرده‌گذاري سود تعلق مي‌گيرد (روزهاي افتتاح و انسداد مشمول دريافت سود نمي‌گردند) و تبعاً رعايت شرط ضرايب 30روز (بجز شرط توقف اوليه به مدت 30 روز) در اين حالت منتفي مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا