0
0

پاسخ: در صورت انقضای کارت در صورتی که مانده حساب کارت کمتر از مبالغ اسمی کارت های هدیه رایج باشد تفاوت آن تا مبلغ اسمی کارت، بالاتر دریافت می گردد و کارت هدیه جدید عرضه می شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا