0
0

پاسخ: خیر. چک رمزدار جهت حساب مشخصی صادر شده و فقط قابلیت واگذاری به همان حساب را دارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا