0
0

پاسخ: ابتدا توکن را توسط کلید روشن کنید. پس از مشاهده عبارت   APPLI  – کلید   را فشار دهید و 2 ثانیه نگه دارید. سپس عبارت NEW PIN – – – –  ظاهر می شود، حال رمز جدید خود را وارد کنید و با مشاهده عبارت PIN CONF – – – –  رمز جدید را تکرار کنید. در اینصورت رمز شما تغییر می یابد و از این پس برای روشن کردن توکن از رمز جدیدی که ایجاد کردید به جای رمز پیش فرض 1234 استفاده کنید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا