0
0

پاسخ : طبقه بندي تسهيلات بر اساس معيار زماني، مطابق با بخشنامه فوق‌الذکر صرفاً بر اساس معيار زماني است. لذا در اين روش طبقه بندي توجهي به نوع و ارزش وثايق نمي شود. ليکن نوع، ارزش و درجه نقدشوندگي وثايق در تسهيلاتي که بر اساس معيار کيفي وضعيت مالي مشتري ارزيابي و طبقه بندي مي شوند (تسهيلات با اهميت) مدنظر قرار مي گيرد. همچنين برخي از وثايق مذکور در بندهاي 1-2-2 الي 6-2-2 ماده 2 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري در تعيين ميزان ذخيره اختصاصي تسهيلات به تعويق افتاده نقش کاهنده دارند.

با اين وصف، نوع و ارزش وثايق در طبقه بندي مبتني بر زمان کاربردي ندارد. همچنين زمان حال نمودن ديون موجل مشتريان طي بخشنامه شماره مب/777 مورخ 5/3/1386 هنگام انتقال تسهيلات بر اساس معيار زماني به طبقه مشکوک الوصول اعلام شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا