0
0

پاسخ : اطلاع مي‌رساند: قبول سپرده توسط بانک‌ها به استناد قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره)، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوطه و نه قانون پولي و بانکي کشور صورت مي‌پذيرد. در اين راستا شايان به موجب ماده 7 از آئين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، تعيين مدت و ساير شرايط حاکم بر سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنين اختيارات اين قبيل سپرده‌ها به عهده شوراي پول و اعتبار مي‌باشد که آن شوراي محترم در ماده 7 مندرج در دستورالعمل اجرايي قبول سپرده‌ و ساير اصلاحيه‌هاي بعدي آن ، انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را به صورت کوتاه‌مدت ، کوتاه‌مدت ويژه شش ماهه و بلندمدت 1، 2، 3، 4 و 5 ساله تعريف نموده‌است. همانگونه که ملاحظه مي‌فرمايند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 9 ماهه در زمره موارد فوق قلمداد نشده‌است

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا