0
0

پاسخ : براساس طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليتهاي اقتصاديISIC ، موضوع بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بربانکهاو موسسات اعتباري، عمليات مربوط به کشتارگاه‌ها، کشتارکردن، آماده و پاک‌کردن يا بسته‌بندي گوشت گاو، گوسفند، بز، اسب، ماکيان،…تحت کد 151 و در بخش صنعت طبقه‌بندي مي‌شود. همچنين لازم به ذکر است که توليدات جانبي کشتارگاه‌ها شامل انواع پوست خام دامهاي بزرگ و کوچک، پشم کنده‌شده از پوست، پر يا کرک ، دندان يا استخوان نيز، درهمين طبقه منظور مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا