ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
202 مشاهده
پاسخ : شرکت‌هايي که در ايران به ثبت مي‌رسند ايراني محسوب مي‌شوند بنابراين مي‌توانند در چارچوب قوا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
178 مشاهده
پاسخ: اتباع خارجی علاوه بر دارابودن شرایط و مقررات افتتاح حساب مزبور، بایستی مدارک زیر را برای اف...
0 امتیاز
168 مشاهده
پاسخ : حسب تصميمات متخذه اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به اتباع خارجي امکان پذير نمي باشد
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
306 مشاهده
نمایش 4 نتیجه