ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
48 مشاهده
پاسخ: اسناد خزانه نوعی اوراق بدهی است که دولت منتشر می‌کند و اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال ...
نمایش 2 نتیجه