ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
202 مشاهده
پاسخ : شرکت‌هايي که در ايران به ثبت مي‌رسند ايراني محسوب مي‌شوند بنابراين مي‌توانند در چارچوب قوا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
189 مشاهده
پاسخ : وفق مفاد ماده 59 مالياتهاي مستقيم و تبصره 2 ذيل آن نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش مع...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
186 مشاهده
پاسخ : به موجب بخشنامه شماره الف/2031 مورخ 14/6/1384 بانک مرکزي، اشخاص حقوقي مي‌توانند براي درياف...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
192 مشاهده
پاسخ : بله. سرویس اینترنت بانک این امکان را برای مشتریان حقوقی فراهم می آورد تا بسیاری از امور با...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
187 مشاهده
پاسخ : مکانيزم صدور کارت بر اساس ارتباط بين کارت و حساب بانکي تعريف شده است؛ از منظر اجرايي و فني...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 9 نتیجه