ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
114 مشاهده
پاسخ : افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص حقوقي خارجي منوط به داشتن شعبه يا نمايندگي ثبت شده در ا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
122 مشاهده
پاسخ: این افراد به هنگام ثبت مشخصاتشان در سیستم یک فرد مورد اعتماد و نمونه مهر یا امضا خود را کتب...
0 امتیاز
265 مشاهده
پاسخ : به موجب ماده 76 قانون محاسبات عمومي شرکت‌هاي دولتي ملزم به افتتاح حساب نزد بانک‌هاي دولتي ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
126 مشاهده
پاسخ: حداقل موجودی برای افتتاح سپرده مدت دار ارزی 1.000 واحد ارز مورد نظر و برای افتتاح حساب قرض ...
نمایش 1 - 10 از 117 نتیجه