ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
277 مشاهده
پاسخ : به موجب بخشنامه شماره مب/2033 مورخ 10/12/1382 (موضوع بند 1 از مصوبه مورخ 25/11/1382 شوراي ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
161 مشاهده
پاسخ : ضوابط بخشنامه فوق‌الاشاره در مورد کليه انبوه‌سازان (منجمله افرادي که بدون معرفي از سازمان ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
190 مشاهده
پاسخ : بر اساس بخشنامه شماره مب/2033 مورخ 10/12/1382 « نرخ سود تسهيلات اعطايي بانکها در بخش مسکن ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 5 نتیجه