ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
197 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند با توجه به مفاد بخشنامه شماره مب/192 مورخ 28/2/1381، بانک مرکزي که به مو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
181 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند به موجب ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
339 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور ”شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي اس...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 3 نتیجه