ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
214 مشاهده
پاسخ : بر اساس ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به ت...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه