ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
217 مشاهده
پاسخ: فرمول‌هاي فعلي مورد عمل بانک‌هاي دولتي جهت محاسبه سود و اقساط در عقود فروش اقساطي و اجاره ب...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
205 مشاهده
پاسخ : به استناد بند 2 بخشنامه شماره مب/ 77 مورخ 5/3/1386، موسسه اعتباري زماني محق به محاسبه و در...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
148 مشاهده
پاسخ : بله، بازپرداخت تسهیلات به صورت تدریجی، تنها به صورت اقساط مساوی ماهیانه امکان پذیر است.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
186 مشاهده
پاسخ : امکان اقساطی شدن بازپرداخت تسهیلات مضاربه با توجه به ماهیت عقد مزبور میسر نمی­باشد.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 7 نتیجه