ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
172 مشاهده
پاسخ : باتوجه به اينکه سپرده صندوق توسعه ملي نزد بانک عامل به صورت سپرده سرمايه گذاري يک ساله است...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه