ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
273 مشاهده
پاسخ : تنها در قراردادهاي منعقده بر مبناي عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، جعاله، سلف که از ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
179 مشاهده
پاسخ : براساس بند (16) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، «به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال بانك‌ها و ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 3 نتیجه