ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
337 مشاهده
پاسخ : براساس طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC که طي بخشنامه شماره...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
353 مشاهده
پاسخ : براساس طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي، کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC که طي بخشنامه شمار...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
353 مشاهده
پاسخ : بطورکلي تعيين بخش يک فعاليت اقتصادي توسط  اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي مستلزم ا...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 4 نتیجه