ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
173 مشاهده
پاسخ : اعطای تسهیلات به منظور تهیه و تدارک یا تولید کالا و خدمات صادراتی به 2 طریق انجام می پذیرد...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
204 مشاهده
0 امتیاز
189 مشاهده
پاسخ :  طي بخشنامه «نرخ سود تسهيلات ريالي صادراتي نسبت به ساير تسهيلات ريالي اعطايي، دو درصد کاهش...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
242 مشاهده
پاسخ : با توجه به دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات، اسناد و مدارک لازم جهت تس...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
156 مشاهده
پاسخ : طبق ضوابط حاکم بر مفاد عقود مشارکتي و سلف مندرج در ”قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره)“ اع...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
208 مشاهده
پاسخ :  به موجب بخشنامه هاي شماره مب/1760 مورخ 22/7/1385، مب/148 مورخ 29/1/1385، مب/570 مورخ 10/3...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 6 نتیجه