ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
171 مشاهده
پاسخ : در تعريف عبارت بدهي غيرجاري ذکر شده است، بدهي اشخاص به بانکها و يا موسسات اعتباري غيربانکي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه