ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
196 مشاهده
پاسخ : به موجب ماده 10 قانون مدني که اشعار مي‌دارد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعق...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
124 مشاهده
پاسخ: در قانون مصوب سال 1359 میزان بدهی قید نگردیده است لکن طبق دستورالعمل بانک مرکزي بدهی از پان...
نمایش 2 نتیجه