ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
158 مشاهده
پاسخ : طبق ضوابط حاکم بر مفاد عقود مشارکتي و سلف مندرج در ”قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره)“ اع...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
199 مشاهده
پاسخ : در بخشنامه شماره مب / 1970 مورخ 26/11/1383 اين اداره نيز اعلام شده،‌ آن دسته از فعاليت‌هاي...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 3 نتیجه