ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
180 مشاهده
پاسخ : با توجه به اقدامات متعددي که تاکنون صورت گرفته و با توجه به پاسخ صريح کميسيون لوايح هيات د...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
178 مشاهده
پاسخ : در بخشنامه شماره مب/ 1970 مورخ 26/11/1383 بانک مرکزي،‌ آن دسته از فعاليت‌هاي بخش بازرگاني ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
202 مشاهده
پاسخ : طبقه‌بندي ISIC الزاماً با طبقه‌بندي هر کشوري يکسان نيست و هرجا که اهداف سياسگذار پولي با ط...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 4 نتیجه