ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
133 مشاهده
پاسخ : فعاليت پيمانکاران را از نظر ماهيت و نوع هزينه بايد به دو دسته تقسيم کرد: دسته اول مربوط ب...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه