ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
117 مشاهده
پاسخ: متوجه مشتري است و در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات از سوي مشتري سهمي به دولت تعلق نمي گيرد.
0 امتیاز
186 مشاهده
پاسخ : وجه التزام عبارتست از مبلغي که متعاقدين به منظور تضمين و تحکيم تعهدات، به صورت شرط ضمن عقد...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
376 مشاهده
0 امتیاز
216 مشاهده
پاسخ : طبق بند دوم بخشنامه مزبور نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي (فروش اقساطي، سلف،‌ جعاله، خري...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 5 نتیجه