ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
193 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: با توجه به مفاد بخشنامه شماره مب/1760 مورخ 22/7/1385 (تصوير پيوست) مبني...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
122 مشاهده
پاسخ: بانک‌ها می‌توانند تحت شرایطی اقدام به اعطای تسهیلات صادراتی با رعایت سقف مجاز کنند.  با...
0 امتیاز
202 مشاهده
0 امتیاز
197 مشاهده
پاسخ : مطابق با «دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات» موضوع بخشنامه مب/1430 مورخ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 4 نتیجه