ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
226 مشاهده
پاسخ : موضوع مورد اشاره طي بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/1389 به شيوه ذيل تصريح و جهت اجرا به...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
199 مشاهده
0 امتیاز
167 مشاهده
0 امتیاز
189 مشاهده
پاسخ : چنانچه در مصوبات هيأت وزيران در خصوص تسهيلات مشمول يارانه و متعاقب آن در قرارداد فيمابين ب...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
225 مشاهده
پاسخ : تا تاريخ 19/5/1388 مصوبه نهصد و يکين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 12/10/1378 لازم‌الاجراء ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 8 نتیجه