ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
204 مشاهده
0 امتیاز
172 مشاهده
پاسخ: برابر مقررات شرکت شاپرک، در چرخه‌ی یک بار در روز و در پایان هر روز مجموع تراکنش‌ها به حساب ...
  • ویکی بانک پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه