ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
345 مشاهده
پاسخ : همانطور که در بخشنامه شماره مب/ 219 مورخ 19/2/1383 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکز...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
183 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند اتخاذ هر گونه تصميم در خصوص موارد ياد شده در فوق در اختيار هيات مديره آن...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه