ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
330 مشاهده
پاسخ : نرخ سود بازرگاني در سال 1382 حداقل 21 درصد مي‌باشد. هم‌چنين درخصوص نرخ خسارت ديرکرد، با تو...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
192 مشاهده
پاسخ : بانک مجاز است معادل نرخ سود بخش اقتصادي که مشتري در آن فعاليت مي‌کند به اضافه 6 درصد، بابت...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
153 مشاهده
پاسخ: به جرائم تاخیر تادیه سود یا خسارت تعلق نمیگرد و احتساب سود یا خسارت به جرائم تاخیر تادیه مغ...
0 امتیاز
192 مشاهده
نمایش 5 نتیجه