ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
205 مشاهده
پاسخ : با توجه به صراحت و اطلاق بند (27-10) دستورالعمل حساب جاري که حاکي از ممنوعيت افتتاح بيش از...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 نتیجه